Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

DANIŞMANLIK NEDİR?

Danışmanlık Kuruluşların süreçlerini iyileştirirken tıkandıkları noktalarda sorularını,
işleyiş sorunlarını, problemlerini çözmeye, değişim isteklerinde değişimlerini yönetmeye, Aynı performansta beklenilen sonucun üstüne çıkarmayı (verimliliği artırma= Maliyetleri düşürüp, karlılığı artırma) şirketlerin durumunu profilini iyileştirmeyi amaçlayan bir daldır.
Danışmanlık alanları 
Birçok alt dalı olan danışmanlık hizmetleri; Yönetim sistemleri, Pazarlama, İnsan kaynakları, Çalışma, İş sağlığı ve güvenliği, Strateji ve benzeri alanlara yayılmıştır. Danışmanlık sosyal bir meslektir. Danışmanlık sektörü yüzyıllardır vardır ve önümüzdeki yüzyıllar boyunca da olacaktır.

Aslında Danışman kuruluşunuzun dertlerini satın alır. Şirketiniz adına çalışır. Birçok kuruluşta yaptığı çalışmalardan dolayı edindiği tecrübelerini şirketinizle paylaşır. Sizin için Araştırır. Kısa zamanda danışman aracılığıyla fark yaratırsınız. Danışan olmak danışman olmaktan çok kolaydır. Danışman sizin için çalışır, zamanınız size kalır ve alacağınız tavsiye ve uzmanlıkla kazançlı çıkarsınız.

NEDEN DANIŞMAN TUTMALISINIZ?


Danışman Görev tanımları
Danışman; Kuruluşların problemlerini tespit etmek, çözüm sunmak veya Çözüm yolları araştırır
Danışman; Sizin için istatiksel analizler yapar
Danışman; Stratejilerin artıları ve eksilerini değerlendirir
Danışman; Bilgiyi sözlü veya görsel sunum ile raporlar
Danışman; İş ve işleyiş prosedürleri oluşturur
Danışman; Eğitim sunar

Danışmanlar için temel beceriler
Ticari farkındalık
İyi sayısal beceriler
Detaylara dikkat
Analitik beceri
Mükemmel kişilerarası becerileri
İkna edici yetenek
Takım çalışması becerileri
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri
Kendini motive etme
Yabancı dil yetenekleri de yararlı olabilir.