Müşavirlik Hizmetlerimiz

Müşavirlik Hizmetlerimiz

Müşavirlik Hizmetlerimiz

İnşaat Müşavirlik Hizmetlerimiz

Karar verme, üst yapı ve alt yapı inşaat aşamalarında yararlanabileceğiniz inşaat müşavirlik (danışmanlık) hizmetleri

KARAR VERME AŞAMASINDA VEREBİLECEĞİMİZ,İNŞAAT MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
Bütçeye göre ön proje tasarımı, İnşaata başlamadan yaklaşık bütçe çıkarılması, Malzeme seçimi, Projenin Fiyatlandırılması, Maliyet Analizi,İnşaat bütçesinin yapılması, Teknik ve idari şartname yapılması, Hakediş ve ödeme planı yapılması  

ÜST YAPI İNŞAAT AŞAMALARINDA VEREBİLECEĞİMİZ,İNŞAAT MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
Proje öncesi belge, prosedür ve işlemleri, bütçeye göre proje tasarımı, proje organizasyonu, statik proje yapımı, proje metrajı, projenin yapım bedelinin fiyatlandırılması, inşaat bütçesinin yapılması, müteahhitlik yapım sözleşmesi yada kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması, inşaat teknik planlama iş yapım programlarının yapılması, yıkım kazı prosedür ve aşamaları, inşaat sürecindeki prosedür ve işlem aşamaları, şantiye kontrolluk hizmetleri, peyzaj, iskan, belge, prosedür ve işlem aşamaları  

ALT YAPI İNŞAATI AŞAMALARINDA VEREBİLECEĞİMİZ,İNŞAAT MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
Alt yapı projelerinin hazırlanması, bütçeye göre proje tasarımı, kazı öncesi belge, prosedür ve işlem aşamaları, proje metrajı, projenin Fiyatlandırılması, müteahhit sözleşmesi, alt yapı inşaat yapım programlarının yapılması, inşaat bütçesinin yapılması, inşaat sürecindeki prosedür ve işlem aşamaları, şantiye kontrolluk hizmetleri, inşaat süresince şantiye şefliği